Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar

Axa de finanțare:

PNRR . Pilonul VI. Politici pentru noua generație
Componenta C15: Educație

Valoare totală – 4.828.159,388 lei