Site icon Proiecte Europene

Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității unităților de învățământ de stat pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, Axa Prioritara (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Valoare totală – 39465165,44 lei

Exit mobile version