Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Valoare totală – 6746154 lei