Înființarea de insule ecologice în municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

PNRR, Pilonul 1 – Tranziția verde, Componenta C3-Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B.- Construirea de insule ecologice digitalizat

Valoare totală – 1399381,28 lei