Modernizarea și eficientizarea transportului public de călători în municipiul Caransebeș prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice

Axa de finanțare:

PNRR, Pilonul 4, Coeziune Socială și Teritorială,Componenta C10 – Fondul Local , Investiția I.1.1- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

Valoare totală – 9815863,8 lei