Renovare energetică Biblioteca Municipală Mihail Halici din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin

Axa de finanțare:

PNRR Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 : Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență ( P.N.R.R.)

Valoare totală – 558824,9 lei