Renovare energetică Internat Școlar, strada N. Popeea din municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

PNRR Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 : Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență ( P.N.R.R.)

Valoare totală – 7864382,45 lei