Revitalizare şi amenajare spaţii verzi în municipiul Caransebeş

Axa de finanțare:

Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

Valoare totală – 292000 lei