Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș

Axa de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă CP13, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,Obiectivul specific 2.1.Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Valoare totală – 2879648 lei

Spre site-ul proiectului