Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeş: amenajarea pistelor pentru biciclete, modernizarea şi optimizarea reţelei de transport în comun şi a infrastructurii conexe

Axa de finanțare:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității unităților de învățământ de stat pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, Axa Prioritara (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Valoare totală – 1427345,98 lei