Proiecte depuse și/sau aflate în derulare

 1. Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în municipiul Caransebeș, SMIS 140035
 2. Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în unitățile de învățământ din municipiul Caransebeș, SMIS 148869
 3. Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură “
  1. Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeş: amenajarea pistelor pentru biciclete, modernizarea şi optimizarea reţelei de transport în comun şi a infrastructurii conexe
  2. Revitalizare şi amenajare spaţii verzi în municipiul Caransebeş
 4. Consolidarea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș , SMIS 152591
 5. Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor – Biserica Medievală de sec. XIII-XIV – municipiul Caransebeș, SMIS 119902
 6. Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș, SMIS 127467
 7. Serviciile publice performante furnizate cetățenilor din Municipiul Caransebeș, SMIS 128739
 8. Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș, SMIS 136349
 9. Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Dacia din municipiul Caransebeș
 10. Sprijinirea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Modernizare iluminat public, municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin
 11. Renovare energetică Internat Școlar, strada N. Popeea din municipiul Caransebeș
 12. Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B-Școala Generală nr. 2 din municipiul Caransebeș
 13. Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Caransebeș
 14. Renovare energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B-Școala Generală nr. 8 din municipiul Caransebeș
 15. Renovare energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Caransebeș – str. Cazărmii, Bl. 11, Sc. A
 16. Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin
 17. Renovare energetica Gradinita PP4 din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin
 18. Modernizarea și eficientizarea transportului public de călători în municipiul Caransebeș prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice
 19. Promovarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor electrice în municipiul Caransebeș
 20. Eficientizare și digitalizare prin intermediul soluțiilor ITS&TIC, a interacțiunilor dintre cetățeni și administrația publică
 21. Renovare energetică Biblioteca Municipală Mihail Halici din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin 
 22. Înființarea de insule ecologice în municipiul Caransebeș
 23. Reducerea riscului de infecții nosocomiale in Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
 24. Servicii medicale optime pentru ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș
 25. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar